تربیت بدنی

 

افتخار افرینان ورزشی دانشجویان دانشکده  فنی مرنددرآبان و اذرسال 97

تیم  منتخب والیبال دانشجویان سال 97 در مسابقات با ناباوری  و بدشانسی از دورمسابقات حذف شد

تیم کشتی آزاد و فرنگی  دانشکده فنی مرند قهرما ن مسابقات بین دانشکده ای دانشگاه تبریز شد

تیم فوتسال منتخب دانشکده در سال 96

تیم منتخب فوتسال دانشکده در سال 97