آموزش های مجازی

 

 

برگزاری کلاس های آموزش زبان انگلیسی  در دانشکده فنی مهندسی مرند

 

 

دانشکده فنی مهندسی مرند با همکاری مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه تبریز ، کلاس های آموزش زبان انگلیسی برگزار می نماید.برای ثبت نام می توانید به آدرس اینترنتی

  http://vu.tabrizu.ac.ir/fa (مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه تبریز) مراجعه نمایید.

 

 

  • ثبت نام برای عموم آزاد است.
  • اعطای گواهینامه شرکت در دوره از طرف مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه تبریز