معرفی دانشکده

تاریخچه:
دانشکده فنی ومهندسی  مرند در سال تحصیلی ۱۳۷۴ رسماً توسط ریاست محترم دانشگاه تبریز افتتاح و فعالیت آموزشی خود را در رشته عمران – نقشه برداری آغاز کرد و از سال تحصیلی ۱۳۷۵ با ایجاد رشته عمران- ساختمانهای بتنی تعداد رشته های تحصیلی به دو رشته افزایش یافت در راستای گسترش مراکز آموزشی، این دانشکده در حال حاضر با یک گروه آموزشی عمران درشش رشته تحصیلی در مقطع کاردانی (گرایش ساختمان‌های بتنی و نقشه‌برداری و کارهای عمومی ساختمان) و کارشناسی (عمران و نقشه‌برداری و ساختمان) فعالیت می کند.  این دانشکده با تکیه بر اساتید با تجربه و به کمک دانش روز و تحقیقات علمی درراستای اهداف علمی و پژوهشی و تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمدگام بر می دارد .
شماره تلفن: ۴۲۲۶۰۰۰۳-۰۴۱
دورنگار:  ۴۲۲۶۰۰۰۲-۰۴۱
نشانی: آذربایجان‌شرقی ـ شهرستان مرند ـ بلوارعباسی ـ دانشکده فنی ومهندسی  مرند