معرفی دانشکده

تاریخچه:
دانشکده فنی ومهندسی  مرند در سال تحصیلی ۱۳۷۴ رسماً توسط ریاست محترم دانشگاه تبریز افتتاح و فعالیت آموزشی خود را در رشته عمران – نقشه برداری آغاز کرد و از سال تحصیلی ۱۳۷۵ با ایجاد رشته عمران- ساختمانهای بتنی تعداد رشته های تحصیلی به دو رشته افزایش یافت در راستای گسترش مراکز آموزشی، این دانشکده در حال حاضر  درشش رشته تحصیلی (کارشناسی مهندسی عمران -نقشه برداری ،کارشناسی ناپیوسته مهندسی  تکنولوژی عمران -نقشه برداری، کارشناسی مهندسی عمران-عمران، کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران ،کاردان فنی عمران ،کارشناسی ریاضیات وکاربردها ) فعالیت می کند.  این دانشکده با تکیه بر اساتید با تجربه و به کمک دانش روز و تحقیقات علمی درراستای اهداف علمی و پژوهشی و تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمدگام بر می دارد .
شماره تلفن: ۴۲۲۶۰۰۰۳-۰۴۱
دورنگار:  ۴۲۲۶۰۰۰۲-۰۴۱
نشانی: آذربایجان‌شرقی ـ شهرستان مرند ـ بلوارعباسی ـ دانشکده فنی ومهندسی  مرند

کد پستی :  5413889741