گروه علوم ریاضی

ریاضیات تاکنون از چهار دوران بزرگ عبور کرده است. اول دوران بابلی ها دوم دوران یونانی ها، سوم عهد نیوتن و بالاخره عصر حاضر که از حدود 1800 سال پیش از میلاد شروع شده و هنوز ادامه دارد. ریاضی دانان از نظریه های ریاضی، روشهای محاسبه، الگوریتمها و آخرین دستاوردهای رایانه ای برای حل مسائل اقتصادی ، مهندسی ، فیزیک و تجاری استفاده می کنند .

   ریاضیات، پایه علوم مهندسی است و امروزه همه رشته هایی که پایه علمی دارند از الگوهای ریاضی استفاده می‌کنند، در واقع هر چقدر که شغل یک فرد تخصصی‌تر شود میزان ریاضیاتی که لازم دارند بیشتر می‌گردد. به همین دلیل امروزه تربیت متخصصان علم ریاضی اهمیت بسیار زیادی دارد. چرا که لازمه پیشرفت در تکنولوژی، توجه به دانش ریاضی است. این رشته نیازمند دانشجویانی است که از نظر ذهنی، آمادگی جذب ایده‌های جدید داشته باشند و بتوانند الگوها و نظم را درک کرده و مسایل غیر‌متعارف را حل کنند.

دانشکده فنی مهندسی مرند نیز با توجه به اهمیت رشته ریاضی در علوم مهندسی و لزوم تربیت متخصصان قوی در علوم ریاضی اقدام به ایجاد رشته ریاضی با گرایش ریاضیات و کاربردها نمود. اولین گروه از دانشجویان ریاضی این دانشکده، در مهر ماه 1390 به این دانشکده وارد شدند و در حال حاضر با چهار نفر عضو هیات علمی در زمینه آموزشی و پژوهشی فعالیت می نماید.