واحد فرهنگی نهاد نمایندگی رهبری

واحد فرهنگی نهاد نمایندگی رهبری
واحد فرهنگی نهاد نمایندگی رهبری از تیر ماه 1387 تأسیس و به منظور تحقق اهداف و مطالبات مورد نظر مقام معظم رهبری در دانشگاهها  شروع به فعالیت نموده است. این واحد فرهنگی پیرو آیین‌نامه اجرایی دستورالعمل اخیر مقام معظم رهبری در خصوص فعالیتهای فرهنگی که جنبه دینی دارندفعالیت می کند

اهم این فعالیتها عبارتند از :
ـ اقامه نماز جماعت و امور مساجد و نمازخانه‌ها
ـ دعوت از روحانیون و مبلغین
ـ برگزاری مراسم و مناسبتها و سخنرانیهای مذهبی
ـ برگزاری برنامه‌های قرآنی حفظ ـ قرائت و مفاهیم
ـ امور مربوط به هیأت و محافل و مجالس مذهبی
ـ امور مربوط به تبیین احکام شرعی
ـ برگزاری مسابقات دینی و اسلامی
ـ برگزاری برنامه‌ها، سمینارها و محافل بحث و بررسی مسائل دینی و اسلامی
ـ برگزاری آموزش فوق برنامه‌، متون دینی و معارف اسلامی و علوم حوزه‌ای
امور مربوط به تدوین و انتشار نشریات و جزوات دینی
امور مربوط به کتابخانه‌ها و نوارخانه‌های خاص مذهبی 
اردوهای تربیتی، دینی و سفرهای زیارتی برگزاری
از منکر در چارچوب ضوابط و مقررات امور مربوط به امر به معروف و نهی
موضوعات مذهبی  برگزاری برنامه‌های ادبی و هنری ویژه
اخلاقی   انجام مشاوره‌های دینی، معنوی و
لازم به ذکر است که هم اکنون دو کانون با نام کانو ن اندیشه و کانون قران و عترت زیر نظر این واحد در دانشکده مشغول به فعالیت می باشند