آزمایشگاهها

آزمایشگاهها
آزمایشگاه تخصصی مکانیک‌ خاک، آزمایشگاه بتن و آزمایشگاه تخصصی فتوگرامتری و تجهیز انبار نقشه‌برداری به منظور ارایه تسهیلات به پژوهشگران و دانشجویان در دانشکده فنی و مهندسی مرند فعالیت می‌کند.

 آزمایشگاههای نقشه ‏برداری
 آتلیه فتوگرامتری مکانیکی   : به مساحت 52 متر مربع(دستگاه تبدیل سنتونیΙΙ، پارالاکس بار 4 عدد ، استرئوسکوپ  آینه‏ ای ساده4  عدد ، استرئوسکوپ
  آینه‏ نوری توام با پارالاکس بار4 عدد و استرئوسکوپ جیبی20 عدد)

   

      

 

آتیله فتو گرامتری رقومی :
سیستم رقومی فتو مد 4 عدد  3 عدد LPS

     


انبار نقشه‏ برداری :  به مساحت 48 متر مربع
شامل:  25 عدد ترازیاب اپتیکی   اتوماتیک 
20 عدد تئودولیت اپتیکی  6 عدد تئودولیت دیجیتالی  
    دستی 3 دستگاه GPS
    تک فرانسه ،2عددGPS
 توتال استیشن لایکا 2 دستگاه
 توتال استیشن سوکیا 2 دستگاه   

            

 

 

 آزمایشگاههای عمران
آزمایشگاه تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی  :  به مساحت 60 متر مربع مجهز به دستگاه تعیین مقاومت فشاری بتن،عمل‏آوری سریع ، میز جریان، سلامت سیمان، دستگاه لس آنجلس، دانه‏ بندی و...

 

  
 
 
آزمایشگاه مقاومت مصالح:

                
       

 آزمایشگاه مکانیک خاک : به مساحت 48 متر مربع مجهز به آزمایش برش مستقیم، سه محوره، دانه بندی، ارزش ماسه، دستگاه کاساگرانده در تعیین حدود روانی و....