لیست اسامی کارکنان و دفترچه تلفن

نام ونام خانوادگی

پست سازمانی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

شماره تلفن

دکتر امیر باقری

رییس دانشکده

ریاضی

دکتری

-

دکتر حسن امامی

معاون دانشکده

عمران- فتوگرامتری

دکتری

205

اداره خدمات اداری و مالی

حسن فضل الهی

رییس اداره خدمات اداری و مالی

علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی

لیسانس

203

مهری صمدی فر

مسئول دبیرخانه

علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی

فوق لیسانس

235

یعقوب قدسی

حسابدار

مدیریت آموزشی

فوق لیسانس

209

مهدی علیزاده

مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی

اقتصاد کار وبهره وری

لیسانس

210

سید رسول یوزباشی

مسئول تربیت بدنی-مسئول امور شهریه-انباردار

مدیریت مالی

فوق لیسانس

237

رضا سلیمانی

کارپرداز- (مسئول امور فنی)

حسابداری

لیسانس

220

رسول ایمانی فر

                   مسئول تاسیسات مکانیک لیسانس 233

فتاح فتاح زاده

مسئول حمل ونقل حقوق فوق دیپلم  

داود رفیعیان

خدماتی

-

زیردیپلم

230

محرم سلمانی

خدماتی

-

دیپلم

-

پرویز باقرپور

خدماتی

-

زیردیپلم

-

سیف اله علیدخت

خدماتی

-

زیردیپلم

-

فهیمه حسن زاده

خدماتی

-

زیردیپلم

-

اداره امورآموزشی و دانشجویی

ابراهیم اکبری

رییس اداره امور آموزشی و دانشجویی

علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی

فوق لیسانس

211

میرسلمان سرافراز

مسئول امور دانشجویی

مکانیک

فوق لیسانس

260

معصومه اسماعیلی

کارشناس خدمات آموزشی

زیست شناسی- علوم گیاهی

فوق لیسانس

204

ام البنین ایمانی

کارشناس خدمات آموزشی

مدیریت آموزشی

فوق لیسانس

224

فاطمه جهدی

کارشناس آموزش علوم تربیتی -برنامه ریزی درسی فوق لیسانس 239

علی زاهدی

متصدی خدمات آموزشی

گرافیک کامپیوتری

دیپلم

42266741

حکیمه موسایی

کارشناس مسئول امور دانشجویی

علوم اجتماعی

لیسانس

214

داود باقری

کارشناس خدمات دانشجویی

سرامیک

فوق دیپلم

215

 آرزو روزی طلب

خوابگاه خواهران

امور اداری

دیپلم

236

محمد محمدی

مسئول خوابگاه برادران

-

دیپلم

 

علی رفیع زاده

مسئول خوابگاه برادران

ریاضی فیزیک

دیپلم

42266742

علی خلیلی

مسئول خوابگاه برادران

-

زیر دیپلم

 

کتابخانه

اشرف محمودزاده

کارشناس مسئول کتابداری

کتابداری اطلاع رسانی پزشکی

لیسانس

218

شیرین بابازاده

کارشناس کتابداری

جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

لیسانس

238

سایت کامپیوتری

ژیلا طالبی

مسئول سایت کامپیوتری و فنآوری اطلاعات-

امین اموال -کارشناس آمار اطلاعات

برنامه ریزی درسی

فوق لیسانس

219

محمد فضل الهی

کمک کارشناس فناوری اطلاعات ریاضی وفیزیک دیپلم 208

گروه آموزشی

کامبیز فلسفیان

مدیر گروه عمران

عمران

دکتری

270

ابوالفضل شهامت

مدیر گروه نقشه برداری و ریاضی

نقشه برداری

دکتری

240

محمدرضا اقدمی ثانی

کارشناس مسئول آزمایشگاه

مهندسی صنایع

فوق لیسانس

221

میرمجتبی حیدری

کارشناس مسئول آزمایشگاه

سنجش از دور

فوق لیسانس

212

علی علیپور

کارشناس آزمایشگاه

مهندسی صنایع

کارشناسی

221

حراست

اسماعیل مصطفایی

کارشناس مسئول حراست

مدیریت دولتی

لیسانس

213

باقر فعال

حفاظت فیزیکی

زیر دیپلم

-

بیت الله گرامی

حفاظت فیزیکی

امور اداری 

لیسانس

223

اسماعیل پورابراهیم

حفاظت فیزیکی

زیردیپلم

-

اکبر سعیدی

حفاظت فیزیکی

زیردیپلم

-

سید قاسم اطهاری

حفاظت فیزیکی

نقشه کشی صنعتی

فوق دیپلم

-

مرند – بلوار عباسی – دانشکده فنی و مهندسی مرند   کد پستی :5413889741    تلفن 42260003 فاکس 42260002 -041