لیست اسامی کارکنان و دفترچه تلفن

نام ونام خانوادگی

پست سازمانی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

شماره تلفن

دکتر امیر باقری

رییس دانشکده

ریاضی

دکتری PhD

-

دکتر حسن امامی

معاون دانشکده

عمران- فتوگرامتری

دکتری

205

دکترمهدی حسین زاده

سرپرست سایت شماره 2 دانشکده

شیمی

دکتری شیمی

42266741

اداره خدمات اداری و مالی

حسن فضل الهی

رییس اداره خدمات اداری و مالی

علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی

لیسانس

203

مهری صمدی فر

مسئول دبیرخانه

علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی

فوق لیسانس

235

یعقوب قدسی

حسابدار

علوم تربیتی

لیسانس

220

مهدی علیزاده

مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی

اقتصاد کار وبهره وری

لیسانس

210

سید رسول یوزباشی

فوق برنامه – تربیت بدنی

حسابداری

لیسانس

237

رضا سلیمانی

کارپرداز- (مسئول امور فنی)

حسابداری

لیسانس

209

داود رفیعیان

خدماتی

-

زیردیپلم

230

محرم سلمانی

خدماتی

-

دیپلم

-

پرویز باقرپور

خدماتی

-

زیردیپلم

-

سیف اله علیدخت

خدماتی

-

زیردیپلم

-

فهیمه حسن زاده

خدماتی

-

زیردیپلم

-

اداره امورآموزشی و دانشجویی

ابراهیم اکبری

رییس اداره امور آموزشی و دانشجویی

علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی

فوق لیسانس

211

میرسلمان سرافراز

کارشناس مسئول خدمات آموزشی

مکانیک

فوق لیسانس

42266741

معصومه اسماعیلی

کارشناس

زیست شناسی- علوم گیاهی

فوق لیسانس

204

ام البنین ایمانی

کارشناس خدمات آموزشی

مدیریت آموزشی

فوق لیسانس

224

فاطمه جهدی

کارشناس آموزش علوم تربیتی -برنامه ریزی درسی فوق لیسانس 224

علی زاهدی

متصدی خدمات آموزشی

گرافیک کامپیوتری

دیپلم

42266741

حکیمه موسایی

کارشناس مسئول امور دانشجویی

علوم اجتماعی

لیسانس

214

داود باقری

کارشناس خدمات دانشجویی

سرامیک

فوق دیپلم

215

 آرزو روزی طلب

خوابگاه خواهران

امور اداری

دیپلم

236

محمد محمدی

مسئول خوابگاه برادران

-

دیپلم

 

علی رفیع زاده

مسئول خوابگاه برادران

ریاضی فیزیک

دیپلم

42266742

علی خلیلی

مسئول خوابگاه برادران

-

زیر دیپلم

 

کتابخانه

اشرف محمودزاده

کارشناس مسئول کتابداری

کتابداری اطلاع رسانی پزشکی

لیسانس

218

شیرین بابازاده

کارشناس کتابخانه

جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

لیسانس

238

سایت کامپیوتری

ژیلا طالبی

مسئول سایت کامپیوتری و فنآوری اطلاعات-

امین اموال

مهندسی  کامپیوتر -  نرم افزار

لیسانس

219

گروه آموزشی

سید ابوالحسن حسینی

مدیر گروه عمران

عمران – سازه

فوق لیسانس

207

اکبر جعفری

مدیر گروه نقشه برداری و ریاضی

نقشه برداری

فوق لیسانس

234

محمد فضل الهی

مسئول دفتر گروه

ریاضی -فیزیک

دیپلم

206

محمدرضا اقدمی ثانی

کارشناس مسئول آزمایشگاه

مهندسی صنایع

فوق لیسانس

221

میرمجتبی حیدری

کارشناس مسئول آزمایشگاه- مسئول آمار و اطلاعات

سنجش از دور

فوق لیسانس

221

صفر برزگر

تکنسین آزمایشگاه

دیپلم

228

علی علیپور

مسئول کارگاه

مهندسی صنایع

کارشناسی

42266741

حراست

اسماعیل مصطفایی

کارشناس مسئول حراست

مدیریت دولتی

لیسانس

213

باقر فعال

حفاظت فیزیکی

زیر دیپلم

-

بیت الله گرامی

حفاظت فیزیکی

امور اداری 

فوق دیپلم

223

اسماعیل پورابراهیم

حفاظت فیزیکی

زیردیپلم

-

اکبر سعیدی

حفاظت فیزیکی

زیردیپلم

-

سید قاسم اطهاری

حفاظت فیزیکی

نقشه کشی صنعتی

فوق دیپلم

-

مرند – بلوار عباسی – دانشکده فنی و مهندسی مرند     تلفن 42260003 فاکس 42260002 -041