يکشنبه 11 مرداد 1394  |  English  |   |   | 
 لیست اسامی کارکنان
 اطلاعات مرتبط

نام ونام خانوادگی

پست سازمانی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

معصومه احتشام نیا

کارشناس آموزشی وفرهنگی

علوم تربیتی –برنامه ریزی درسی

فوق لیسانس

معصومه اسماعیلی

کارشناس

زیست شناسی- علوم گیاهی

فوق لیسانس

ابراهیم اکبری

مسئول امور قرارداد ها ومشاور رئیس دانشکده

علوم تربیتی –برنامه ریزی درسی

فوق لیسانس

محمدرضا اقدمی ثانی

کارشناس مسئول آزمایشگاه(مسئول امور فنی)

مهندسی صنایع

فوق لیسانس

شیرین بابازاده

مسئول خوابگاه

جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

لیسانس

صفر برزگر

تکنسین آزمایشگاه

 

دیپلم

اسماعیل پورابراهیم

مامور حفاظت فیزیکی

 

زیردیپلم

فاطمه جهدی

کارشناس امور آموزش(مسئول خوابگاه)

علوم تربیتی –برنامه ریزی درسی

فوق لیسانس

یوسف حاجی احمد لویی

حفاظت فیزیکی

 

زیردیپلم

میر مجتبی حیدری

کارشناس مسئول آزمایشگاه (مسئول روابط عمومی)

سنجش از دور

فوق لیسانس

ام البنین ایمانی

کارشناس خدمات آموزشی

علوم تربیتی  مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی

لیسانس

اکبر سعیدی

نگهبان

 

زیردیپلم

داود رفیعیان

آبدارچی

 

زیردیپلم

امید روزی طلب

مامور حفاظت فیزیکی

 

زیردیپلم

مهری صمدی فر

کارشناس امور آموزش(کارشناس خدمات دانشجویی)

علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی

فوق لیسانس

ژیلا طالبی

کارشناس آمار واطلاعات
(مسئول سایت کامپیوتر و فن آوری اطلاعات)

مهندسی  کامپیوتر -  نرم افزار

لیسانس

مهدی علیزاده

متصدی اطلاعات(انباردار)

اقتصاد کار وبهره وری

فوق دیپلم

حسن  فضل الهی

رئیس اداره  امورآموزشی ودانشجویی

علوم تربیتی

لیسانس

باقر فعال

انبار دار(مسئول خوابگاه)

 

زیر دیپلم

یعقوب قدسی

کارشناس مسئول خدمات دانشجویی

اقتصاد کار وبهره وری

فوق دیپلم

بیت الله گرامی

متصدی انتظامات

 

دیپلم

اشرف محمودزاده

کارشناس مسئول کتابداری

کتابداری اطلاع رسانی پزشکی

لیسانس

اسماعیل مصطفایی

کارشناس مسئول حراست

مدیریت دولتی

لیسانس

حکیمه    موسائی

کارشناس  خدمات دانشجویی( مسئول دبیرخانه -تربیت بدنی -رئیس اداره عمومی)

علوم اجتماعی

لیسانس

میررسول یوز باشی

کاردان (کارپرداز)

ساخت وتولید

لیسانس

 

 

 

 

تاریخ درج : شنبه 27 دى 1393
تعداد بازديد از اين صفحه : 15161
آخرين تاريخ بازديد :11 مرداد 1394  18:17
 
 
 
صفحه اصلي سایت
انتخاب وب سایت مورد نظر :