چهارشنبه 12 خرداد 1395  |  English  |   |   | 
  • تابلو اعلانات
  • اخبار و اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته نقشه برداری ( ترم 8 )
امتحان پایان ترم درس میکروژئودزی، بصورت کتبی در همان تاریخ قبلی (طبق برنامه امتحانی) برگزار خواهد شد و حضور دانشجویان الزامی است .
راهنما وفرم های مربوط به بکارگیری نخبگان واستعدادهای برتر
جهت دریافت راهنما وفرم های مربوط به بکارگیری نخبگان واستعدادهای برتربه قسمت امور آموزشی در وب سایت دانشکده مراجعه نمایید .
 
 
صفحه اصلي سایت
انتخاب وب سایت مورد نظر :